д1

by No Comments

(Македонски) НВО Инфоцентар: Бараме кривична одговорност за нарачателите и спроведувачите на истрагите против...

(Македонски) Бараме надлежните институции да покренат кривични постапки спрема сите лица кои се ставија во функција на режимот на ВМРО-ДПМНЕ во процесот против критичкото граѓанско општество...

Read More »

mala

by No Comments

“De-Sorosoization” in the Media

In continuity, NGO Info-Centre monitors and analyses media contents and reports on the issue of “de-Sorosoization”, i.e. the perpetual persecution and attacks on civil society organizations, the Foundation Open Society – Macedonia (FOSM),...

Read More »

Analiza 2017 [ Cover ]

by No Comments

Analysis of Results of Monitoring of Media Reporting 2017

The findings of the monitoring in 2017, compared to previous year, indicate improvement in the number of investigative and analytical articles in Macedonian media. However, their numbers remain worryingly low.We could say, therefore, that there...

Read More »

download

by No Comments

Media Monitoring: “De-Sorosoization”

As part of its programme on media monitoring and analysis “Media Mirror”, in the period January – February 2017, NGO Info-centre monitored 16 media outlets in terms of coverage and reporting on the topic “de-Sorosoization”. More specifically,...

Read More »

mrt6

by No Comments

(Македонски) ИЗБОРИ 2016: МРТ1 постепено го напушта формално неутралниот и балансиран пристап во...

(Македонски) Во ситуација на зголемени политички тензии, во вестите на МРТ1 се забележува некритичко пренесување на партиските ставови кои често не се фактографски поткрепени или се базираат на селективно и изолирано претставување на...

Read More »

untitled

by No Comments

(Македонски) ИЗБОРИ 2016: Неутрален тон, но селективен и небалансиран новинарски пристап

(Македонски) Иако најавите на прилозите, како и тонот на известување се неутрални и информативни, сепак, селективниот пристап на новинарите продолжи во овој период и го наруши балансот во фер-информирањето на МРТ1 за предизборните активности на...

Read More »

Civil Scene »

March 15, 2018

(Македонски) Повик за доделување грантови на граѓански организации

(Македонски) Нов повик за доделување грантови за граѓански организации за акции поврзани со прибирање, обработка и анализа на податоци од локален, регионален или од национален интерес, за областите кои што се фокус на нивниот интерес и работење...

Activities »

д1

March 1, 2018

(Македонски) НВО Инфоцентар: Бараме кривична одговорност за нарачателите и...

(Македонски) Бараме надлежните институции да покренат кривични постапки спрема сите лица кои се ставија во функција на режимот на ВМРО-ДПМНЕ во процесот против критичкото граѓанско општество...

Kalendar NVO [ 2018 ] wall-INTRO-malo

Desktop Calendar 2018

February 1, 2018

Scroll to top