soros-protest

by No Comments

(Македонски) Државата во сценариото за десоросоизација

(Македонски) Истражувањето на БИРН открива дека операцијата што се случуваше пред и по парламентарните избори во 2016 година била координирана, политички мотивирана и вклучувала повеќе институции...

Read More »

ilustracija (2)1

by No Comments

(Македонски) Меѓу тајноста и можните злоупотреби – Заднината на отфрлените кривични пријави

(Македонски) Дали постапката, која иако е контролирана од вишите јавни обвинителства, може да се злоупотреби? Иако првите луѓе на обвинителствата се децидни дека злоупотреби во отфрлените кривични пријави се речиси невозможни, сепак, тоа е...

Read More »

Untitled 2

by No Comments

Јалова борба со криминалот и корупцијата

(Македонски) Во изминатите две децении евидентно е дека политичките гарнитури ги менуваат само позициите, но реториката останува иста. Кога се во опозиција критикуваат за корумпирано правосудство, криминална власт и заробени институции. Кога се...

Read More »

thumbnail_20191217131641_DP5D0080

by No Comments

(Македонски) Тематски форум: Дали и како се пријавува корупцијата во институциите?!

(Македонски) Од 2016 година, кога е донесен Законот за укажувачите, односно „свиркачи“, се го годинава, немало ниту една пријава од укажувачи. По прв пат, во 2019 година, има 19 пријави од укажувачи, по кои веќе се постапува...

Read More »

Opst-infografik-MK ilustracija

by No Comments

(Македонски) Мониторинг на вклучувањето на граѓаните и трaнспарентноста на општините

(Македонски) Набљудувањето покажа дека иако сите општини практикуваат определени форми и механизми за консултирање и вклучување на граѓаните во креирањето и спроведувањето на локалните политики, тоа не е доволно и е потребно суштинско...

Read More »

Tearce

by No Comments

Municipality of Tearce: Transparency and Citizens’ Participation

We recommend that the Municipality should strengthen the instruments for consultation and involvement of citizens in the creation and implementation of local policies...

Read More »

Civil Scene »

soros-protest

January 16, 2020

(Македонски) Државата во сценариото за десоросоизација

(Македонски) Истражувањето на БИРН открива дека операцијата што се случуваше пред и по парламентарните избори во 2016 година била координирана, политички мотивирана и вклучувала повеќе институции...

Activities »

ilustracija (2)1

January 8, 2020

(Македонски) Меѓу тајноста и можните злоупотреби – Заднината на...

(Македонски) Дали постапката, која иако е контролирана од вишите јавни обвинителства, може да се злоупотреби? Иако првите луѓе на обвинителствата се децидни дека злоупотреби во отфрлените кривични пријави се речиси невозможни, сепак, тоа е работа која не е докрај емпириски анализирана. Конечно, СЈО...

Media Monitoring »

naslovna

January 28, 2019

Analysis of findings of monitoring of media reporting 2018

The monitoring of the media to assess the quantity and quality of investigative and analytical journalism is conducted under the auspices of the “Investigative Journalism for Promotion of Reforms” Project, financed by the European Union. The aim of the project that has been implemented...

Analyses »

ilustracija (2)1

January 8, 2020

(Македонски) Меѓу тајноста и можните злоупотреби – Заднината на...

(Македонски) Дали постапката, која иако е контролирана од вишите јавни обвинителства, може да се злоупотреби? Иако првите луѓе на обвинителствата се децидни дека злоупотреби во отфрлените кривични пријави се речиси невозможни, сепак, тоа е работа која не е докрај емпириски анализирана. Конечно, СЈО...

Scroll to top