Untitled

by No Comments

Municipality of Tetovo: Analysis of Capacities for Utilization and Programming of IPA Funds

(Македонски) Генералната оценка за досегашниот перформанс на Општина Тетово, во поглед на нејзините капацитети за искористување и програмирање на ИПА фондовите, во служба на локалните развојни приоритети, се карактеризира со многу низок процент...

Read More »

cso_logo_first_page2

by No Comments

Comparative study of the situation and needs of the CSOs for utilization of...

The study provides a comparative overview of situation, needs and policies that influence the use, absorption and programming of IPA funds by the local civil society organisations in Skopje, Bitola, Strumica and Tetovo...

Read More »

N14__14-800x445

by No Comments

Municipality of Bitola: Analysis of Capacities for Utilization and Programming of IPA Funds

The Municipality needs to create and implement continuous and systemic promotion of benefits from participation in EU’s IPA programmes, both for the municipality and for the public enterprises, CSOs, the business sector and the citizens in...

Read More »

Screen-Shot-2014-09-26-at-15.44.36

by No Comments

City of Skopje: Analysis of Capacities for Utilization and Programming of IPA Funds

The NGO Info-centre, in cooperation with the Women's Organization from Strumica, prepared the study: "Local level capacities to absorb and programme IPA Funds - Case Study: City of Skopje". This analytical report is a part of a series of...

Read More »

Untitled

by No Comments

Analysis of Capacities for Utilization of European Funds – Strumica Municipality

(Македонски) НВО Инфоцентарот, во соработка со Организацијата на жени од Струмица, ја подготви стидијата: „Капацитети за искористување и програмирање на ИПА фондови на локално ниво - Студија на случај: општина Струмица“. Овој документ е дел од...

Read More »

Untitled 1

by No Comments

Video : How to address to AVMS and AEC?

“How do I file a complaint with the Agency for Audio and Audio-visual Media Services (AVMS)?” and “How to file a complaint with the Agency for Electronic Communications (AEC)?” are two new educational videos produced...

Read More »

Civil Scene »

March 15, 2018

(Македонски) Повик за доделување грантови на граѓански организации

(Македонски) Нов повик за доделување грантови за граѓански организации за акции поврзани со прибирање, обработка и анализа на податоци од локален, регионален или од национален интерес, за областите кои што се фокус на нивниот интерес и работење...

Activities »

36371662_10216901022826141_4659696593086185472_n

June 29, 2018

Trainings for Better Utilization of European funds

The NGO Info-centre, in cooperation with the Women's Organization from Strumica, started the implementation of a series of trainings aimed to increase the capacities of the local administration and civic activists in Skopje, Bitola, Tetovo and Strumica...

Media Monitoring »

sloboda 1

April 13, 2018

(Македонски) Завршен извештај од мониторингот на медиумските содржини за „десоросоизацијата“

(Македонски) НВО Инфоцентар, во периодот од март 2017 до февруари 2018 година, во континуитет ги набљудуваше и анализираше содржините објавени во медиумите посветени на темата „десоросоизација“ односно на континуираната хајка и нападите врз граѓанските организации, Фондацијата Отворено општество...

Analyses »

Untitled

June 4, 2018

Municipality of Tetovo: Analysis of Capacities for Utilization and...

(Македонски) Генералната оценка за досегашниот перформанс на Општина Тетово, во поглед на нејзините капацитети за искористување и програмирање на ИПА фондовите, во служба на локалните развојни приоритети, се карактеризира со многу низок процент на искористеност на достапните средства...

Scroll to top