Месец: м.г

Коруптивни спреги во урбанизмот: ДУП-ови за приватни интереси, надзор по дампинг-цени!

Урбанизмот и градежништвото се мапирани како најподложна област за корупција, поради економските интереси, политичките притисоци, правните празнини. Урбанистичките планови се ...

Page 1 of 2 1 2

Пристапете до

Поврзете се со нас