Мониторинг: Општините и енергетската ефикасност

Во повеќето општини, во јавните објекти и на уличното осветлување, веќе се поставени или во тек е поставување штедливи светилки.

Повеќе

Граѓаните ретко одат на седниците на општинските совети, ама сакаат средби со градоначалници

Според добиените податоци граѓаните и граѓанските организации многу малку се заинтересирани да присуствуваат на седниците на советите на општините. На...

Повеќе
Page 1 of 2 1 2

Пристапете до

Поврзете се со нас