Односи со медиуми

Односите со медиуми се најкористениот сегмент на односите со јавноста. Во опкружување од над 300 медиуми во Македонија, НВО Инфоцентарот ви нуди двострана содржинска комуникација со медиумите, која се извршува на редовна, планска и аналитична основа.

  Услуги:  

 • изработка на комуникациски план
 • адресар на медиуми и новинари
 • изработка на покани и соопштенија
 • изработка на материјали за новинарите
 • организирање прес-конференции
 • конференциска сала со 40 седишта, озвучување, LCD опрема
 • организирање презентации, промоции
 • организирање брифинзи, неформални средби со новинари
 • модерирање прес-конференции и средби со новинарите
 • тренинзи за јавен настап
 • координација на медиумски активности
 • советување
 • прес-клипинг
 • анализа на објавен материјал

Коментарите се затворени.

Scroll to top