01-Opstini-inspekcii CROP

(Македонски) Случајот Мавровка – потврда за потребата од итни реформи и создавање ефикасен, некорумпиран општински инспекциски надзор

on Sep 4, 20 • by

(Македонски) Случајот Мавровка е уште една потврда дека се потребни итни, темелни и добро осмислени промени во функционирањето на општинските инспекциски служби затие да бидат ефикасни, независни и во функција на граѓаните, а не на моќниците. Општините во државава немаат доволно капацитети (човечки, финансиски, техничко-технолошки) за да организираат ефикасна инспекциска служба на локално ниво. Речиси нема општина во која се пополнети сите предвидени инспекторски позиции, па оттаму, во некои општини постои практика еден инспектор да врши инспекциски надзор во повеќе области. Законската регулатива по која работат и постапуваат општинските инспектори е нехармонизирана, а неретко и противречна...
Pin It

Home » Activities, Important » (Македонски) Случајот Мавровка – потврда за потребата од итни реформи и создавање ефикасен, некорумпиран општински инспекциски надзор

Sorry, this entry is only available in Македонски.

Related Posts

Comments are closed.

Scroll to top