Лого старо Една може!

(Македонски) Победа на женската солидарност во центарот на Скопје

on Sep 20, 18 • by

(Македонски) По предлог иницијатива на организацијата Една Може!, Советот на општина Центар, на 18та седница, на децата од најранливите категории, со специфично препознавање на децата од еднородителските семејства, им овозможи бесплатно користење на услугите, кои се предмет на договорот за закуп на училишен простор...
Pin It

Home » Civil Scene » (Македонски) Победа на женската солидарност во центарот на Скопје

Sorry, this entry is only available in Македонски.

Related Posts

2 Responses to (Македонски) Победа на женската солидарност во центарот на Скопје

Scroll to top