mrt6

(Македонски) ИЗБОРИ 2016: МРТ1 постепено го напушта формално неутралниот и балансиран пристап во известувањето

on Apr 3, 17 • by

(Македонски) Во ситуација на зголемени политички тензии, во вестите на МРТ1 се забележува некритичко пренесување на партиските ставови кои често не се фактографски поткрепени или се базираат на селективно и изолирано претставување на информациите што се во прилог на интересите на партиите. Критичкиот приод кон владејачките партии отсуствува, додека критичките содржини кон опозицијата се пренесуваат преку емитување на изјавите на партиите од власта. Гледачите на јавниот сервис редовно се информирани за критиките кон опозицијата, но не и за критиките кон власта...
Pin It

Home » Activities, Media Monitoring » (Македонски) ИЗБОРИ 2016: МРТ1 постепено го напушта формално неутралниот и балансиран пристап во известувањето

Sorry, this entry is only available in Македонски.

Related Posts

Comments are closed.

Scroll to top