Archive for the Category ‘Media Monitoring’

 • Analysis of findings of monitoring of media reporting 2018

  on Jan 28, 19 • in Analyses, Media Monitoring, Publications

  naslovna

  The monitoring of the media to assess the quantity and quality of investigative and analytical journalism is conducted under the auspices of the “Investigative Journalism for Promotion of Reforms” Project, financed by the European Union. The aim of the project that has been implemented since 2016 is to promote the growth of accurate and investigative journalism in view of improved public information and protection of public interest. In other words, the aim is to stimulate the newsrooms and the journalists to dedicate greater effort to in-depth and detailed analysis of problems and thus separate themselves

  Read More »
 • (Македонски) Завршен извештај од мониторингот на медиумските содржини за „десоросоизацијата“

  on Apr 13, 18 • in Media Monitoring

  sloboda 1

  (Македонски) НВО Инфоцентар, во периодот од март 2017 до февруари 2018 година, во континуитет ги набљудуваше и анализираше содржините објавени во медиумите посветени на темата „десоросоизација“ односно на континуираната хајка и нападите врз граѓанските организации, Фондацијата Отворено општество Македонија (FOOM), Џорџ Сорос, УСАИД, амбасадорот на САД во Реублика Македонија, Џес Бејли и др. Овој завршен извештај опфаќа текстуална анализа на содржините објавени во медиумите, како и анализа на три обраќања во јавноста на Никола Груевски, тогашен лидер на ВМРО-ДПМНЕ

  Read More »
 • “De-Sorosoization” in the Media

  on Dec 17, 17 • in Activities, Civil Scene, Media Monitoring, Advocacy for Freedom of Expression

  mala

  In continuity, NGO Info-Centre monitors and analyses media contents and reports on the issue of “de-Sorosoization”, i.e. the perpetual persecution and attacks on civil society organizations, the Foundation Open Society – Macedonia (FOSM), George Soros, USAID, US Ambassador to the Republic of Macedonia, Jess Baily, and others

  Read More »
 • The Ombudsman in the Media: Journalists Demonstrate Selective Interest (Part 2)

  on Dec 15, 17 • in Activities, Media Monitoring

  Народниот правобранител во медиумите-2

  The quantitative overview shows that online news-sites demonstrate the greatest interest in the work of the Ombudsman, followed by television networks. The media close to the former government, i.e. the VMRO-DPMNE party, offer very little or no coverage of the Ombudsman and its activities

  Read More »
 • Media Monitoring: “De-Sorosoization”

  on Apr 3, 17 • in Activities, Important, Media Monitoring, Advocacy for Freedom of Expression

  download

  As part of its programme on media monitoring and analysis “Media Mirror”, in the period January – February 2017, NGO Info-centre monitored 16 media outlets in terms of coverage and reporting on the topic “de-Sorosoization”. More specifically, this topic was first introduced by the end of 2016 and gained great media attention in the first two months of

  Read More »
 • (Македонски) ИЗБОРИ 2016: МРТ1 постепено го напушта формално неутралниот и балансиран пристап во известувањето

  on Apr 3, 17 • in Activities, Media Monitoring

  mrt6

  (Македонски) Во ситуација на зголемени политички тензии, во вестите на МРТ1 се забележува некритичко пренесување на партиските ставови кои често не се фактографски поткрепени или се базираат на селективно и изолирано претставување на информациите што се во прилог на интересите на партиите. Критичкиот приод кон владејачките партии отсуствува, додека критичките содржини кон опозицијата се пренесуваат преку емитување на изјавите на партиите од власта. Гледачите на јавниот сервис редовно се информирани за критиките кон опозицијата, но не и за критиките кон власта

  Read More »
 • Journalists Demonstrate Selective Interest for the Ombudsman

  on Dec 22, 16 • in Activities, Analyses, Media Monitoring

  naroden-pravobranitel-chovekovi-prava-365-dena-vo-godinata-204989

  It is evident that TV broadcasters dedicated the least coverage to the Ombudsman in their main newscasts, while news websites dedicated it the most extensive coverage. The analysis of the published materials also shows that the pro-government media, including the public broadcasting service, demonstrated little interest to report on the work and activities of the Ombudsman. As a result, the visibility of the work of the Ombudsman and its public influence were secured mainly by the critical/independent media

  Read More »
 • (Македонски) ИЗБОРИ 2016: Неутрален тон, но селективен и небалансиран новинарски пристап

  on Dec 8, 16 • in Activities, Media Monitoring

  untitled

  (Македонски) Иако најавите на прилозите, како и тонот на известување се неутрални и информативни, сепак, селективниот пристап на новинарите продолжи во овој период и го наруши балансот во фер-информирањето на МРТ1 за предизборните активности на политичките партии. Оваа селективност беше највидлива во прилозите посветени на опозициската СДСМ

  Read More »
 • (Македонски) ИЗБОРИ 2016: Неутрален тон, но селективен новинарски пристап

  on Dec 1, 16 • in Activities, Media Monitoring

  04

  (Македонски) Новинарите редовно ги пренесуваат критиките и обвинувањата на владејачките партии насочени кон СДСМ, но информирајќи за активностите на опозицијата, во својот наратив не ги нагласија и не ги издвоија одговорите и демантите на СДСМ и на Заев за секојдневните обвинувања дека наводно сакаат да ја федерализираат Македонија. Кога станува збор за критиките на опозицијата спрема власта и владејачките партии, новинарскиот приод е поселективен и со забележливо отсуство на пренесување на критиките за криминал и незаконско прислушување, адресирани директно до ВМРО-ДПМНЕ и Никола Груевски

  Read More »
 • (Македонски) ИЗБОРИ 2016: Мониторинг на МРТ1 – Дебатна емисија Акцент

  on Nov 24, 16 • in Activities, Media Monitoring

  akcent

  (Македонски) Започнувајќи го циклусот дебатни предизборни соочувања, МРТ1 не понуди објаснување за тоа врз основа на кои критериуми ја прави селекцијата на теми за дискусија, особено за оние изданија на емисијата „Акцент“ посветени на само една тематска област

  Read More »
Scroll to top