Archive for the Category ‘Analyses’

 • (Македонски) Анализа на капацитетите за искористување на европските фондови – општина Струмица

  on May 22, 18 • in Analyses

  Untitled

  (Македонски) НВО Инфоцентарот, во соработка со Организацијата на жени од Струмица, ја подготви стидијата: „Капацитети за искористување и програмирање на ИПА фондови на локално ниво - Студија на случај: општина Струмица“. Овој документ е дел од серијата студии на случај, во кои покрај општина Струмица, вклучени се Град Скопје, Битола и Тетово, и во кои се анализираат и оценуваат постојните капацитети на општините за искористување и програмирање на ИПА фондовите. Истовремено, овие студии ја анализираат соработката на општините со граѓанските организации и нудат препораки за зголемена апсорпција на европските фондови и подобра соработка со граѓанскиот сектор на локално ниво

  Read More »
 • Report No. 1: Monitoring of corruption in the Republic of Macedonia

  on May 22, 18 • in Analyses

  Untitled

  (Македонски) Транспарентност Македонија (ТМ), во соработка со НВО Инфоцентарот, го објави првиот мониторинг извештај за корупцијата во Република Македонија. Извештајот ја опфаќа состојбата со корупцијата и транспарентноста во македонското општество, во периодот јануари – април 2018 година и претставува почетна основа за континуираното набљудување во наредните три години

  Read More »
 • Civic Monitoring of the Ombudsman

  on Apr 27, 18 • in Analyses, Publications

  31131249_1862834600436037_4710847200434053972_n

  The Ombudsman is the most important, central independent state institution charged with protection and promotion of human rights of citizens of the Republic of Macedonia. In view of that fact, the NGO Info-center, in cooperation with the Helsinki Committee for Human Rights in the Republic of Macedonia, under the auspices of the “Civic monitoring of the Ombudsman” Project, has implemented continuous monitoring of the work and activities of the Office of the Ombudsman since December 2016. This publication covers the findings of individual reports (with minor changes) published between December 2016 and December 2017, referring

  Read More »
 • (Македонски) Завршен извештај за работата на АВМУ и АЕК

  on Apr 5, 18 • in Analyses, Important

  bb4f303cd15a05d3141c7443

  Sorry, this entry is only available in Македонски

  Read More »
 • (Македонски) Презентиран петтиот квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

  on Feb 23, 18 • in Activities, Analyses

  5

  Sorry, this entry is only available in Македонски

  Read More »
 • (Македонски) Презентиран четвртиот мониторинг извештај за работата на АВМУ и АЕК

  on Dec 15, 17 • in Activities, Analyses

  5bece38a36c9ab2578005586

  (Македонски) Подобрување во транспарентноста, независноста и ефикасноста, но сеуште видливоста на двете регулаторни тела е слаба – ова се генералните заклучоци од презентацијата на четвртиот квартален извештај кој се однесува на работата на двете регулаторни тела, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меидиумски услуги и Агенцијата за електронски комуникации - АВМУ и на АЕК, а кој се однесува на периодот јули – септември 2017 година

  Read More »
 • The Ombudsman between the Institutions and the Citizens

  on Nov 21, 17 • in Activities, Analyses

  Untitled

  The Ombudsman is perceived as a transparent and open institution by citizens, civic activists and journalists. However, past experience indicates that the citizens are note well informed about the scope of Ombudsman’s competences and its role in the protection of human rights and freedoms

  Read More »
 • Analysis of Results of Monitoring of Media Reporting 2017

  on Nov 17, 17 • in Analyses, Important, Publications

  Analiza 2017 [ Cover ]

  The findings of the monitoring in 2017, compared to previous year, indicate improvement in the number of investigative and analytical articles in Macedonian media. However, their numbers remain worryingly low.We could say, therefore, that there is need for activities to influence the decisions of newsrooms and editorial offices to increase the presence of investigative and analytical articles in their media, as the strongest instrument available to media in the efforts to protect the public interest

  Read More »
 • (Македонски) Презентиран третиот квартален извештај за работата на АВМУ и АЕК

  on Sep 28, 17 • in Activities, Analyses

  avmu

  (Македонски) Евротинк – Центар за европски стратегии, НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за човекови права, го презентира третиот мониторинг извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), во рамки на проектот „Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиумите – PROformance Watch“

  Read More »
 • (Македонски) Презентиран вториот квартален извештај за работата на регулаторните тела – АВМУ и АЕК

  on Jun 29, 17 • in Activities, Analyses

  19437272_10155431512581449_683585664220143241_n

  (Македонски) АЕК нема информации како и според кои критериуми ги доделува донациите, АВМУ има проблем околу политчката/партиска наклонетост на Советот. Ова се само дел од недостатоците при работа нотирани при Вториот квартален извештај за работата на регулаторните тела

  Read More »
Scroll to top