Archive for May, 2018

 • Comparative study of the situation and needs of the CSOs for utilization of IPA funds at the local level

  on May 31, 18 • in Analyses

  cso_logo_first_page2

  The study provides a comparative overview of situation, needs and policies that influence the use, absorption and programming of IPA funds by the local civil society organisations in Skopje, Bitola, Strumica and Tetovo

  Read More »
 • Municipality of Bitola: Analysis of Capacities for Utilization and Programming of IPA Funds

  on May 30, 18 • in Analyses

  N14__14-800x445

  The Municipality needs to create and implement continuous and systemic promotion of benefits from participation in EU’s IPA programmes, both for the municipality and for the public enterprises, CSOs, the business sector and the citizens in general

  Read More »
 • City of Skopje: Analysis of Capacities for Utilization and Programming of IPA Funds

  on May 28, 18 • in Analyses

  Screen-Shot-2014-09-26-at-15.44.36

  The NGO Info-centre, in cooperation with the Women's Organization from Strumica, prepared the study: "Local level capacities to absorb and programme IPA Funds - Case Study: City of Skopje". This analytical report is a part of a series of case-studies that aim to map the existing capacities to use and programme IPA funds at the local level, in the municipalities of Bitola, Tetovo, Strumica and the City of Skopje. In order to facilitate increased involvement of local actors in decision-making mechanisms related to the EU accession process, we assess and offer recommendations for increased involvement of municipalities and local civil society organisations from Skopje, Polog, Pelagonija and Southeast Planning Region in programming, monitoring and implementation of IPA2 funds

  Read More »
 • Analysis of Capacities for Utilization of European Funds – Strumica Municipality

  on May 22, 18 • in Analyses

  Untitled

  (Македонски) НВО Инфоцентарот, во соработка со Организацијата на жени од Струмица, ја подготви стидијата: „Капацитети за искористување и програмирање на ИПА фондови на локално ниво - Студија на случај: општина Струмица“. Овој документ е дел од серијата студии на случај, во кои покрај општина Струмица, вклучени се Град Скопје, Битола и Тетово, и во кои се анализираат и оценуваат постојните капацитети на општините за искористување и програмирање на ИПА фондовите. Истовремено, овие студии ја анализираат соработката на општините со граѓанските организации и нудат препораки за зголемена апсорпција на европските фондови и подобра соработка со граѓанскиот сектор на локално ниво

  Read More »
 • Report No. 1: Monitoring of corruption in the Republic of Macedonia

  on May 22, 18 • in Analyses

  Untitled

  (Македонски) Транспарентност Македонија (ТМ), во соработка со НВО Инфоцентарот, го објави првиот мониторинг извештај за корупцијата во Република Македонија. Извештајот ја опфаќа состојбата со корупцијата и транспарентноста во македонското општество, во периодот јануари – април 2018 година и претставува почетна основа за континуираното набљудување во наредните три години

  Read More »
 • (Македонски) Повик за доделување грантови на граѓански организации за борба против корупцијата

  on May 15, 18 • in Activities

  31180229_242994356441746_6943584300713377792_n

  (Македонски) Транспарентност Македонија (ТМ), во соработка со НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Граѓански организации и медиуми против корупцијата - Коалиција за нулта толеранција“, финансиран од Европската Унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и слободата на медиумите 2016 - 2017, објавува повик за доделување грантови за граѓански организации (ГО), за акции поврзани со борбата против корупцијата

  Read More »
 • (Македонски) Повик за истражувачки стории

  on May 4, 18 • in Activities

  13173753_1156499091069574_1473759556577532280_n

  (Македонски) Центарот за граѓански комуникации и партнерските организации БИРН и НВО Инфоцентар објавуваат повик за истражувачки стории во рамките на ЕУ проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи “. Во рамките на овој повик најмалку четири новинари ќе бидат избрани да работат на истражувачки стории кои треба да бидат насочени на прашањето на евроатланските аспирации во контекст на демократските реформи со компаративна анализа на состојбите во земјите членки и во Македонија

  Read More »
Scroll to top