Архива за Категорија ‘Анализи’

 • Состојбите со корупцијата во РСМ: Февруари – октомври 2020

  на јан 13, 21 • во Анализи

  zero tolerance for corruption 1

  Во рамките на проектот “Граѓанските институции и медиуми против корупцијата – Коалиција за нулта толеранција”, поддржан од Европската унија, се изработи мониторинг извештај за состојбите со корупцијата во Република Северна Маедонија. Извештајот претставува преглед на активностите и дејствијата преземени од страна наДржавната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), во периодот од февруари 2020 до октомври 2020 – период кој секарактеризира со одржување на вонредните парламентарни избори за пратеници воСобранието на Република Северна Македонија, како и појавата и ескалирањето напандемијата предизвикана со вирусот COVID 19. Извештајот е подготвен со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината

  Види повеќе »
 • Потребна е целосна дигитализација и нови форми на граѓанско учество

  на дек 27, 20 • во Активности, Анализи, Важни

  Untitled

  Мониторинг на транспарентноста и вклучувањето на граѓаните во општините за време на Ковид-19 Набљудувањето на транспарентноста и вклучувањето на граѓаните во општините Велес, Крива Паланка и Неготино, во време на пандемијата КОВИД-19, покажа дека локалните власти треба да ја зајакнат транспарентноста и отчетноста на својата работа особено во спроведувањето на постапките и трошењето на буџетските средства. Потребно е општините интензивно да работат на целосна дигитализација на општинските услуги и нивна стандардизација. Исто така, треба да ја подобрат и дигиталната писменост на општинската администрација. Општинските интернет-страници мора да бидат сервисно ориентирани, а не да служат главно

  Види повеќе »
 • Анкета: Инспекторите повеќе ги штитат моќниците отколу граѓаните

  на јун 14, 20 • во Активности, Анализи, Важни

  04 2

  НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Граѓански мониторинг врз инспекциските служби на локално ниво“, поддржан од Амбасадата на САД , спроведе истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните за работата на општинските инспекциски служби

  Види повеќе »
 • Истражување: Општински инспекторати – проблеми и предизвици

  на јун 7, 20 • во Активности, Анализи, Важни, Публикации

  Mockups Izvestaj

  Законската регулатива по која работат и постапуваат општинските инспектори е нехармонизирана, а неретко и противречна. Руралните и малите општини сметаат дека законите кои се однесуваат на инспекцискиот надзор треба да се допрецизираат и тоа, во согласност со нивните потреби, можности и капацитети кои се разликуваат од оние на големите и на урбаните општини

  Види повеќе »
 • Анкета: Голем број граѓани сметаат дека има корупција во општините

  на мај 25, 20 • во Активности, Анализи, Важни

  Reflektor Infographics 04

  НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Рефлектор врз антикорупциските практики на локално ниво“, финансиски поддржан од УСАИД, направи истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните за присуството на корупцијата на локално ниво. Телефонската анкета беше реализирана во јануари годинава, од агенцијата Индаго, на репрезентативен примерок од 1102 испитаници

  Види повеќе »
 • Општините немаат политики и механизми за антикорупција

  на мај 18, 20 • во Активности, Анализи, Важни

  ilustracija

  Дури 70% од општините немаат никаков документ за антикорупција. Кај повеќето од општините кои имаат усвоено некаква политика за борба против корупцијата, овие документи се од постар датум – од 6 до 12 години и не се ревидирани. Неколку општини на своите интернет-страници имаат објавено антикорупциски документи, но одговориле дека немаат. Во ниту една општина која доставила одговор нема пријавено корупција во последните две години

  Види повеќе »
 • Општините, кризата, транспарентноста и вклучувањето на граѓаните

  на мај 14, 20 • во Активности, Анализи

  KP

  Локалните власти на Велес, Крива Паланка и Неготино, презедоа низа мерки и активности за справување со пандемијата од КОВИД-19. Сепак, потребно е дополнително зајакнување на комуникацијата и консултациите со локалното население особено во руралните средини

  Види повеќе »
 • Анализа на работата на Агенцијата за Аудио и Аудиовизуелни Медиумски Услуги (АВМУ)

  на апр 9, 20 • во Анализи

  Untitled

  Во анализата на работата на АВМУ беше утврдена потребата од одредени подобрувања на законската рамка. Како пример може да се наведе спроведувањето на надзорот и контролата на почитувањето на законските одредби од страна на радиодифузерите и операторите. Овој аспект на регулативата, како и слични подобласти наведени во оваа анализа, треба да бидат дополнително разгледани меѓу надлежното министерство и регулаторот, со цел да се олесни практичното извршување на дел од законските одредби. Иако регулаторот има одреден простор за приспособување на одредбите во делот на подзаконските акти, сепак одредени ограничувања оневозможуваат дополнителни приспособувања, како на пример ограничувањето

  Види повеќе »
 • Шести периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК

  на апр 9, 20 • во Активности, Анализи

  Naslovna 6 Izvestaj

  Шестиот мониторинг извештај за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) го покрива периодот јануари - февруари

  Види повеќе »
 • Презентација на Петтиот мониторинг извештај за работата на АВМУ и АЕК и дискусија за предностите и негативностите на 5г технологијата

  на фев 17, 20 • во Активности, Анализи

  7dc272efcd8925ee84267654

  Евротинк – Центар за европски стратегии, НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншкиот комитет за човекови права, на 14ти февруари, го презентираа Петтиот периодичен мониторинг извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК). Презентацијата беше проследена со дискусија за предностите и негативностите од 5G технологијата

  Види повеќе »
Scroll to top