Архива за 2021

  • Состојбите со корупцијата во РСМ: Февруари – октомври 2020

    на јан 13, 21 • во Анализи

    zero tolerance for corruption 1

    Во рамките на проектот “Граѓанските институции и медиуми против корупцијата – Коалиција за нулта толеранција”, поддржан од Европската унија, се изработи мониторинг извештај за состојбите со корупцијата во Република Северна Маедонија. Извештајот претставува преглед на активностите и дејствијата преземени од страна наДржавната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), во периодот од февруари 2020 до октомври 2020 – период кој секарактеризира со одржување на вонредните парламентарни избори за пратеници воСобранието на Република Северна Македонија, како и појавата и ескалирањето напандемијата предизвикана со вирусот COVID 19. Извештајот е подготвен со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината

    Види повеќе »
Scroll to top