Архива за мај, 2017

  • Граѓански мониторинг на Народниот правобранител: Омбудсманот – меѓу мандатот и капацитетите

    на мај 16, 17 • во Активности, Анализи

    Untitled

    Jазот меѓу законската и фактичката состојба на Народниот правобранител во Република Македонија, покажува дека досегашната власт само формално била и е заинтересирана за унапредување на положбата на оваа институција и за спроведување на препораките од меѓународната заедница. Ваквата состојба мора да биде надмината во најскоро време односно мора да постои реална политичка волја која ќе му овозможи на Народниот правобранител непречено, независно и стручно да ги развива своите капацитети и на тој начин, успешно и ефикасно да ги промовира и штити човековите права на сите граѓани во Република Македонија

    Види повеќе »
Scroll to top