2

by Нема коментари

Општина Неготино: Транспарентност и вклучување на граѓаните

Општината има добро ниво на транспарентност и отчетност, но таа треба и натаму да се унапредува. Интернет-страницата на општината е функционална и содржи солиден број на документи, но сепак потребно е нејзино редизајнирање, освежување, како и...

Види повеќе »

1

by Нема коментари

Општина Кавадарци: Транспарентност и вклучување на граѓаните

Општината има високо ниво на транспарентност и отчетност спрема граѓаните. Општинската интернет-страница е основната платформа која обезбедува лесен и сеопфатен прстап до информации и документи поврзани со работата на општината...

Види повеќе »

1

by Нема коментари

Општина Маврово и Ростуше: Транспарентност и вклучување на граѓаните

Препорачуваме општината да ги зајакне механизмите/ формите за консултирање и вклучување на граѓаните во креирањето и спроведувањето локални политики...

Види повеќе »

Tearce

by Нема коментари

Општина Теарце: Tранспарентност и вклучување на граѓаните

Препорачуваме општината да ги зајакне механизмите/ формите за консултирање и вклучување на граѓаните во креирањето и спроведувањето локални политики...

Види повеќе »

KP

by Нема коментари

Општина Крива Паланка: Транспарентност и вклучување на граѓаните

Добрата практика на консултирање и вклучување на граѓаните во креирањето и спроведувањето локални политики треба да се одржува и секако да се збогатува и интензивира со нови и различни содржни...

Види повеќе »

download

by Нема коментари

Позитивен извештај на американските ревизори за користењето на фондовите на САД во Македонија

Според наодите на Владината канцеларија за отчетност на САД, УСАИД генерално ги следеле оперативните политики при изборот на примателите на финансиската поддршка и не констатирала никакви неправилности во работењето...

Види повеќе »

Граѓанска сцена »

download

октомври 28, 2019

Позитивен извештај на американските ревизори за користењето на фондовите на САД во Македонија

Според наодите на Владината канцеларија за отчетност на САД, УСАИД генерално ги следеле оперативните политики при изборот на примателите на финансиската поддршка и не констатирала никакви неправилности во работењето...

Активности »

1

ноември 29, 2019

Форум за потребите и проблемите на младите во Кавадарци

На форумската дискусија учествуваа дваесетина млади од Кавадарци, Претседателот на Советот и други претставници на Општината...

Мониторинг на Медиуми »

naslovna

јануари 28, 2019

Анализа на резултатите од мониторингот на известувањето на медиумите 2018

Мониторингот на медиумите за процена на квантитетот и квалитетот на истражувачкото и аналитичкото новинарско известување се спроведува во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“, финансиран од Европската Унија. Целта на проектот што се реализира во периодот 2016-2019...

Анализи »

avmu i aek IV

ноември 15, 2019

Промоција на Четвртиот периодичен мониторинг извештај за работата на...

На настанот беа презентирани наодите од периодичниот мониторинг извештај за работата на АВМУ и АЕК за периодот мај – август 2019, како и “Анализата за поставеноста, перформансите и предизвиците за работата на АЕК”...

Scroll to top