Reflektor Infographics 04

by Нема коментари

Анкета: Голем број граѓани сметаат дека има корупција во општините

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Рефлектор врз антикорупциските практики на локално ниво“, финансиски поддржан од УСАИД, направи истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните за присуството на корупцијата на локално ниво....

Види повеќе »

ilustracija

by Нема коментари

Општините немаат политики и механизми за антикорупција

Дури 70% од општините немаат никаков документ за антикорупција. Кај повеќето од општините кои имаат усвоено некаква политика за борба против корупцијата, овие документи се од постар датум – од 6 до 12 години и не се ревидирани. Неколку општини...

Види повеќе »

KP

by Нема коментари

Општините, кризата, транспарентноста и вклучувањето на граѓаните

Локалните власти на Велес, Крива Паланка и Неготино, презедоа низа мерки и активности за справување со пандемијата од КОВИД-19. Сепак, потребно е дополнително зајакнување на комуникацијата и консултациите со локалното население особено во...

Види повеќе »

covid19

by Нема коментари

Купиле ли државни институции нерегистрирано средство за дезинфенција?

Огласите се можеби „закопани“, но сепак можат да се најдат. За она што е најважно – дали, колку, од кого и за кој износ Владата интервентно купила маски и пред и по владината Уредба, нема никаква информација на владината интернет-страница...

Види повеќе »

Naslovna 6 Izvestaj

by Нема коментари

Шести периодичен извештај за работата на АВМУ и АЕК

Шестиот периодичен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) се однесува на периодот јануари – февруари 2020 година. Извештајот е изработен во рамките...

Види повеќе »

soros-protest

by Нема коментари

Државата во сценариото за десоросоизација

Истражувањето на БИРН открива дека операцијата што се случуваше пред и по парламентарните избори во 2016 година била координирана, политички мотивирана и вклучувала повеќе институции...

Види повеќе »

Граѓанска сцена »

soros-protest

јануари 16, 2020

Државата во сценариото за десоросоизација

Истражувањето на БИРН открива дека операцијата што се случуваше пред и по парламентарните избори во 2016 година била координирана, политички мотивирана и вклучувала повеќе институции...

Активности »

Reflektor Infographics 04

мај 25, 2020

Анкета: Голем број граѓани сметаат дека има корупција во...

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Рефлектор врз антикорупциските практики на локално ниво“, финансиски поддржан од УСАИД, направи истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните за присуството на корупцијата на локално ниво. Телефонската анкета беше реализирана во јануари...

Мониторинг на Медиуми »

naslovna

јануари 28, 2019

Анализа на резултатите од мониторингот на известувањето на медиумите 2018

Мониторингот на медиумите за процена на квантитетот и квалитетот на истражувачкото и аналитичкото новинарско известување се спроведува во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“, финансиран од Европската Унија. Целта на проектот што се реализира во периодот 2016-2019...

Анализи »

Reflektor Infographics 04

мај 25, 2020

Анкета: Голем број граѓани сметаат дека има корупција во...

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Рефлектор врз антикорупциските практики на локално ниво“, финансиски поддржан од УСАИД, направи истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните за присуството на корупцијата на локално ниво. Телефонската анкета беше реализирана во јануари...

Scroll to top