01-Opstini-inspekcii CROP

by Нема коментари

Случајот Мавровка – потврда за потребата од итни реформи и создавање ефикасен, некорумпиран...

Случајот Мавровка е уште една потврда дека се потребни итни, темелни и добро осмислени промени во функционирањето на општинските инспекциски служби затие да бидат ефикасни, независни и во функција на граѓаните, а не на моќниците. Општините во...

Види повеќе »

106386404_781167832624393_1836655930414449579_o

by Нема коментари

Вебинар: Потребна е проценка на ефектите од државната помош за медиумите

НВО Инфоцентарот, Транспарентност Македонија и ЗНМ, на 1 јули 2020 година, одржаа вебинар на кој се зборуваше пред се за владините политики во контекст на здравствената криза и дали тие навистина им помагаат во работата на медиумите или пак,...

Види повеќе »

images

by Нема коментари

КОВИД-19 не смее да ја укине поддршката за граѓанските организации

НВО Инфоцентарот, мониторингот на работата на општините и вклучувањето на граѓаните за време на здравствената криза, го реализира во соработка со граѓанските организации од Крива Паланка, Велес и Неготино - Спектар, Активо и СПО Кул...

Види повеќе »

04 2

by 3 Коментари

Анкета: Инспекторите повеќе ги штитат моќниците отколу граѓаните

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Граѓански мониторинг врз инспекциските служби на локално ниво“, поддржан од Амбасадата на САД , спроведе истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните за работата на општинските инспекциски...

Види повеќе »

Mockups Izvestaj

by 2 Коментари

Истражување: Општински инспекторати – проблеми и предизвици

Законската регулатива по која работат и постапуваат општинските инспектори е нехармонизирана, а неретко и противречна. Руралните и малите општини сметаат дека законите кои се однесуваат на инспекцискиот надзор треба да се допрецизираат и тоа,...

Види повеќе »

Reflektor Infographics 04

by 1 Коментар

Анкета: Голем број граѓани сметаат дека има корупција во општините

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Рефлектор врз антикорупциските практики на локално ниво“, финансиски поддржан од УСАИД, направи истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните за присуството на корупцијата на локално ниво....

Види повеќе »

Граѓанска сцена »

images

јуни 21, 2020

КОВИД-19 не смее да ја укине поддршката за граѓанските организации

НВО Инфоцентарот, мониторингот на работата на општините и вклучувањето на граѓаните за време на здравствената криза, го реализира во соработка со граѓанските организации од Крива Паланка, Велес и Неготино - Спектар, Активо и СПО Кул...

Активности »

1

септември 29, 2020

Работилница за подготовка на интернет-страници на пет локални организации

Невладините организации Спектар, Цик-цак, Норгес Вел, Активо и СПО КУЛ, со помош и поддршка на НВО Инфоцентарот и меѓународниот центар „Улоф Палме“ од Шведска ќе добијат нови и унапредени интернет-страници...

Мониторинг на Медиуми »

naslovna

јануари 28, 2019

Анализа на резултатите од мониторингот на известувањето на медиумите 2018

Мониторингот на медиумите за процена на квантитетот и квалитетот на истражувачкото и аналитичкото новинарско известување се спроведува во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“, финансиран од Европската Унија. Целта на проектот што се реализира во периодот 2016-2019...

Анализи »

04 2

јуни 14, 2020

Анкета: Инспекторите повеќе ги штитат моќниците отколу граѓаните

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Граѓански мониторинг врз инспекциските служби на локално ниво“, поддржан од Амбасадата на САД , спроведе истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните за работата на општинските инспекциски служби...

Scroll to top