images

by Нема коментари

КОВИД-19 не смее да ја укине поддршката за граѓанските организации

НВО Инфоцентарот, мониторингот на работата на општините и вклучувањето на граѓаните за време на здравствената криза, го реализира во соработка со граѓанските организации од Крива Паланка, Велес и Неготино - Спектар, Активо и СПО Кул...

Види повеќе »

04 2

by 1 Коментар

Анкета: Инспекторите повеќе ги штитат моќниците отколу граѓаните

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Граѓански мониторинг врз инспекциските служби на локално ниво“, поддржан од Амбасадата на САД , спроведе истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните за работата на општинските инспекциски...

Види повеќе »

Mockups Izvestaj

by 1 Коментар

Истражување: Општински инспекторати – проблеми и предизвици

Законската регулатива по која работат и постапуваат општинските инспектори е нехармонизирана, а неретко и противречна. Руралните и малите општини сметаат дека законите кои се однесуваат на инспекцискиот надзор треба да се допрецизираат и тоа,...

Види повеќе »

Reflektor Infographics 04

by 1 Коментар

Анкета: Голем број граѓани сметаат дека има корупција во општините

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Рефлектор врз антикорупциските практики на локално ниво“, финансиски поддржан од УСАИД, направи истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните за присуството на корупцијата на локално ниво....

Види повеќе »

ilustracija

by Нема коментари

Општините немаат политики и механизми за антикорупција

Дури 70% од општините немаат никаков документ за антикорупција. Кај повеќето од општините кои имаат усвоено некаква политика за борба против корупцијата, овие документи се од постар датум – од 6 до 12 години и не се ревидирани. Неколку општини...

Види повеќе »

KP

by Нема коментари

Општините, кризата, транспарентноста и вклучувањето на граѓаните

Локалните власти на Велес, Крива Паланка и Неготино, презедоа низа мерки и активности за справување со пандемијата од КОВИД-19. Сепак, потребно е дополнително зајакнување на комуникацијата и консултациите со локалното население особено во...

Види повеќе »

Граѓанска сцена »

images

јуни 21, 2020

КОВИД-19 не смее да ја укине поддршката за граѓанските организации

НВО Инфоцентарот, мониторингот на работата на општините и вклучувањето на граѓаните за време на здравствената криза, го реализира во соработка со граѓанските организации од Крива Паланка, Велес и Неготино - Спектар, Активо и СПО Кул...

Активности »

10

јуни 30, 2020

Обука на НВО Инфоцентар за граѓански организации – Одиме...

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво“, на 29 јуни одржа обука / вебинар за граѓанските организации од Крива Паланка и Неготино - Спектар, Цик-цак, Норгес Вел и СПО КУЛ, за креирање организациски интернет-страници...

Мониторинг на Медиуми »

naslovna

јануари 28, 2019

Анализа на резултатите од мониторингот на известувањето на медиумите 2018

Мониторингот на медиумите за процена на квантитетот и квалитетот на истражувачкото и аналитичкото новинарско известување се спроведува во рамките на проектот „Истражувачко новинарство за поттикнување реформи“, финансиран од Европската Унија. Целта на проектот што се реализира во периодот 2016-2019...

Анализи »

04 2

јуни 14, 2020

Анкета: Инспекторите повеќе ги штитат моќниците отколу граѓаните

НВО Инфоцентарот, во рамки на проектот „Граѓански мониторинг врз инспекциските служби на локално ниво“, поддржан од Амбасадата на САД , спроведе истражување на јавното мислење за перцепцијата на граѓаните за работата на општинските инспекциски служби...

Scroll to top